Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Питания към кмета на София: №52

Относно: Проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Доставка на хранителни продукти за ОП “Социален патронаж”Питане:
1.pitane_1.pdf
2.pitane_2.pdf

Отговор:
1.otgovor.pdf