Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №1

… за учредяване право на ползване върху помещение за театрална сцена на Съюза на артистите в България в северния вестибюл на метростанция № 11 – „Джеймс Баучер”.Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf