Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №21

…. за публичното обсъждане на бюджета на Столична община

С решението се промени Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община, чрез което се гарантира изпълнението на императивното изискване на Закона за общинските бюджети за осигуряване на условия за публично обсъждане на бюджета на общината и гражданско участие в процедурите по неговото приемане и отчитане.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf