Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Видео: №2

Разговор за Реформаторския блок, за общината, за историята на града..... [[9.10.2013]]