Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №3

Относно: „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община”Доклад:
1.doklad.pdf