Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Питания към кмета на София: №14

Относно: Законността на изградените върху общинска собственост базови станции и приемо-предавателни антени на мобилните оператори и приходите на Столична община от нейното използванеПитане:
1.PITANE_ANTENI.pdf

Отговор:
1.otgovor_anteni.pdf