Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №42

ОТНОСНО: Писмени жалби на граждани и поети ангажименти за “Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства”Доклад:
1.pismo_strelbishte.pdf