Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Питания към кмета на София: №18

Относно: Изпълнение на решение на СОС за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи в паркове и градини на територията на Столична община и премахване на съществуващите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, непотвърдени с одобрените схемиПитане:
1.pitane_pavilioni.pdf

Отговор:
1.otgovor_pavilioni.pdf