Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №38

..... за намаляване капитала на общинските търговски дружества с имоти, които по своето предназначение са: публична общинска собственост, зелени площи или са предвидени за озеленяване и имоти, които могат да послужат за обезщетяване на възстановени собственици в паркови територии
Решение:
1.reshenie.pdf