Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №37

..... за решавне на проблем на Регионалната занаятчийска камара

Доклад до СОС за обявяване на двуетажна сграда, находяща се в жк „Света Троица”, бул. „Сливница” № 45 (бивше Военно окръжие) от публична в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална занаятчийска камара за превръщането й в занаятчийски изложбен, административен и образователен център. Регионалната занаятчийска камара обединява около 6 000 занаятчии от камарите на три области – София-град, Софийска област и Пернишка област. Към датата на внасяне на доклада тя не разполагаше със собствен имот, което силно затрудняваше дейността й.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf