Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №32

... за изработване на Програма за закрила на детето

С решението се възложи на кмета на Столична община да предприеме незабавни действия по изработването на общинска „Програма за закрила на детето и мерки за насърчаване на творческите заложби и потребностите на деца с изявени дарби”. По-късно през 2007 г. по доклад на кмета Бойко Борисов и общинските съветници Вили Лилков и Цветанка Георгиева СОС прие Програма за закрила на детето на Столичната община за 2007 г. и мерки за насърчаване на талантливи деца и техните семейства.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf
2.reshenie-programa_deca.pdf