Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №31

..... за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Столичния общински съвет

С решението се постигна по-голяма прозрачност и информираност на гражданите относно работата на СОС.Решение:
1.reshenie.pdf