Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №28

....... за решаване на дългогодишен проблем в междублоково пространство в ж.к. Красна поляна и отмяна на решението за застрояване на зелените площи
Решение:
1.reshenie.pdf