Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №27

….. за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община

Решението на СОС е във връзка с неизпълненото законово задължение на кмета на Столична община да създаде специална комисия, която целогодишно по определен ред, постановен от закона за концесиите да контролира изпълнението на концесионните договори. С решението се възлага на кмета да изгради такава постоянно действаща комисия, която ежегодно да внася в СОС доклад за състоянието на всяка общинска концесия.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf