Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №23

…. за създаване на комисия за преглед на имотите, включени в капитала или предоставени за управление на търговските дружества на СО, които са обявени за приватизация.Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf