Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Наредби: №5

….. за Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни имоти и спортни съоръжения – общинска собственост.

За първи път СОС прие подобна наредба. С нея се постави началото на регламентирано отдаване под наем и за ползване на спортни имоти и спортни съоръжения; създаде се ред за учредяване на право на строеж върху тях и условия за развитие на спортното строителсство в столицата. Въведе се категоризация на спортните обекти и правила за финансово подпомагане на спортните клубове, които стопанисват спортни имоти и спортни съоръжения – общинска собственост.Решение:
1.reshenie.pdf