Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №18

.... за предоставяне на Асоциацията на демократичните синдикати за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 21.
Решение:
1.reshenie.pdf