Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №20

….. за продължаване на договор за наем на Център за хора с физически увреждания ”Благовещение” към район „Триадица”.

В район Триадица през 2000 г. е изграден съвместно от района и Национална католическа федерация “Каритас-България” Център за хора с физически увреждания “Благовещение”. НКФ “Каритас-България” извърши всички необходими подобрения в предоставените помещения и достави необходимата апаратура и обзавеждането за дейността на Центъра. Дейността изцяло се спонсорира от Каритас-Германия и е безплатна за посетителите на Центъра.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf