Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №19

....... за даване на съгласие и съфинансиране на читалище АУРА за участие в проект на „Красива България”

С решението си СОС даде съгласие читалище АУРА да кандидатства с проект на обща стойност 200 000 лв по програма „Красива България” за основен ремонт на читалищния салон. Столична община ще съфинансира проекта с 60 000 лв, 40 000 лв ще осигури читалището, а останалата сума се отпуска по програмата.


Доклад:
1.doklad.pdf

Решение:
1.reshenie.pdf