Връзка с мен

Галерия

Показване на детайли
Доклади до СОС и решения: №22

..... за отдаване под наем на сграда на частно училище

С решението си СОС предостави под наем за срок от три години общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в район “Изгрев” на Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация “Хелиос – 2000”.Решение:
1.reshenie.pdf